INFOCAR

ברוכים הבאים למאגר המידע להיסטוריית תביעות הביטוח מבית מרכז הסליקה, בהליך מהיר ופשוט
בעלות של 10 שקלים (כולל מע"מ) בלבד תוכלו לקבל מידע על היסטוריית התביעות בגין תאונות שארעו לרכב אותו אתם מתכוונים למכור או לקנות.
גם אם לא הוגשו תביעות, תוכלו לדעת האם הרכב בוטח, ואם כן, על ידי איזו חברה ולאיזו תקופה.
קיימים ארבעה מסלולים להגשת שאילתה: (א) מסלול לבעל הרכב; (ב) מסלול למורשה מטעם בעל הרכב; (ג) מסלול לבעל רכב שהוא תאגיד; (ד) מסלול לבעל רכב (אדם פרטי) - שאין לו כרטיס אשראי על שמו.

קבלת מידע על רכב שאני קונה

יתרונות INFOCAR

icon1 הזמנת המידע
ע"י בעל הרכב או מי מטעמו
בעלות של 10 ₪ (כולל מע"מ) בלבד!
icon2 מקבלים את המידע
לגבי הכיסוי הביטוחי,
תביעות ביטוח
בגין נזקי הרכב המבוטח, כולל ירידות ערך (מעל ההשתתפות העצמית) וכן גניבות

הכל בכפוף לאמור בתקנון האתר

מה המידע
שיחשף בפני ?

המידע כולל, בין השאר, את החברה המבטחת, מצב התביעה (פתוחה/סגורה) סוג הכיסוי הביטוחי ומידע לגבי היסטוריית תגמולי ביטוח (תביעות) ששולמו, אם קיימות

 • icon1
  תגמולי ביטוח (תביעות) ששולמו
 • icon2
  סוג הנזק בגינו שולמה תביעה: אובדן גמור, אובדן גמור להלכה, גניבה ללא מציאת רכב, גניבה עם מציאת הרכב, נזק חלקי תוך ציון ירידת ערך אם הייתה (מעל להשתתפות העצמית) ושולמה.
 • icon3
  סוג הכיסוי הביטוחי: ביטוח מקיף, ביטוח אחריות כלפי צד ג' (צד שלישי), ביטוח מקיף לא כולל תאונה, ביטוח מקיף לא כולל תאונה למעט אובדן גמור, ביטוח מקיף לא כולל גניבה, ביטוח מקיף לרכב סחר וביטוח מקיף לצי כלי רכב.
 • icon4
  מידע לגבי תביעה - האם פתוחה או סגורה